Metoder och material hos våra gjuterier

ADM Metodval är svenskt försäljnings- och tekniskt kontor för flera internationella gjuterier. Några har vi representerat sen 1975, andra har vi kompletterat med under senare år.

De flesta leverantörer erbjuder en eller ett fåtal metoder. Det kan leda till att flera leverantörer behöver anlitas för att ta en produkt från prototypstadiet till serieproduktion. Vi på ADM Metodval tycker det är fel sätt att arbeta på. Istället erbjuder vi de flesta material och gjutmetoder. Fördelen för dig är att du har en och samma kontaktperson genom hela projektet. Vårt mål är att du som beställare ska uppleva oss som det mest kompletta och konkurranskraftiga svenska gjuteriet.

Markera önskat material för att visa vilka metoder som passar till dem.