Pressgjutning

Pressgjutning

Pressgjutning är en halv- till helautomatiserade gjutmetod där gjuteriet använder permanenta formar. Det går generellt att uppnå tunnare gjutgods än vid övriga gjutmetoder. Pressgjutning erbjuder mycket låga formkostnader. Metoden ger god dimensionsnoggrannhet och repeterbarhet. Pressgjutning erbjuder minimal bearbetningsmån, mycket fin ytfinish  samt fina delningslinjer. Ämnena är därför väl ämnade för robotiserad rensning.

Processen vid pressgjutning

Den permanenta gjutformen tillverkas i stål. Materialet pressas snabbt in i formen,. Det går att använda ståldon, men inte sand eller skalkärnor. Det är möjligt att gjuta in detaljer av annat material. 

Fördelar

Mycket låg formkostnad • Mycket god repeterbarhet samt dimensions- och formnogranhet • Passar för tunnare godstjocklekar

Lämplig seriestorlek

1.000 - uppåt

Material

Lämpliga för handformning

Offertförfrågan

Aluminium

Zink

Koppar

Brons • Aluminiumbrons • Blybrons • Mässing • Rödmetall/rödgods