Skalformning

Skalformning är en automatiserad metod för att göra engångsgjutformar i sand. Metoden passar för komplicerat gjutgods med många och/eller tunna kärnor.  Investeringskostnaden är medelstor och metoden passar från små till stora serier. Med skalformning, eller croniteformning som den även kallas, gjuter vi detaljer från några hekto till tio kilo. Ämnena är väl ämnade för robotiserad rensning liksom bearbetning.

Fördelar jämfört med handformning och maskinformning

Jämfört med våra andra sandformningsmetoder handformning och maskinformning kan skalformning ha mindre bearbetningsmån. Metoden ger även jämnare ytor och mindre delningslinjer. Tack vare att skalformning använder mindre sand än de andra metoderna får gjutet aluminiumgods bättre hållfasthetsegenskaper.

Processen vid skalformning

Modell och ingjutningssystem tillverkas av järn, rödgods eller mässing. Modellen värms upp och täcks med sand klätt med bindemedlet harts. Värmen smälter hartsen som binder sanden till en gjutform. Det är möjligt att använda såväl sand- som skalkärnor.

Fördelar

God repeterbarhet  • Mindre bearbetningsmån  • Lämplig för komplicerat gods med många kärnor

Lämplig seriestorlek

25-uppåt

Material

Lämpliga för skalformning

Offertförfrågan

Aluminium

Koppar

Brons • Aluminiumbrons • Blybrons • Mässing • Rödmetall/rödgods

Järn

Gråjärn • Vitjärm • Aducerjärn • Segjärn • SIMO • Ni-resist

Stål

Olegerat • Låglegerat • Höglegerat • Superlegerat • Rostfritt • Hastelloy