Kokillgjutning

Kokillgjutning i aluminium är lämpligt för komplicerade detaljer, gärna med flera kärnor. Det är möjligt att gjuta in detaljer av annat material. Gjutmetoden ger aluminium bättre hållfasthetsegenskaper än vid gjutning i sandform eller pressgjutning. Med en efterföljande värmebehandling får detaljen ännu bättre hållfasthetsegenskaper och bearbetbarhet.

Processen vid kokillgjutning

Vid kokillgjutning används en permanent gjutform (kokill) i stål med möjlighet att använda såväl rörliga ståldorn som sand- och skalkärnor. Metoden erbjuder mycket låga formkostnader med god dimensionsnoggrannhet och repeterbarhet. Bearbetningsmånen kan vara mindre än vid sandformning och ytfinishen blir jämn med fina delningslinjer. Kokillgjutning passar bra för robotiserad rensning liksom bearbetning i CNC-maskiner.

Fördelar

Mycket låg formkostnad • God repeterbarhet • Mindre bearbetningsmån

Lämplig seriestorlek

500-uppåt

Material

Lämpliga för handformning

Offertförfrågan

Aluminium