Metallformsprutad detalj

Metallformsprutning, MIM

Metallformsprutning är en vidareutveckling av sintring. Fördelen jämfört med sintring är väsentligt större designfrihet samt att metoden resulterar i ett mer homogent material med bättre hållfasthetsegenskaper. Metoden ger mycket hög dimensions- och formnoggrannhet samt ytfinish.

Processen vid metallformsprutning

Vid tillverkning sprutas en uppvärmd blandning av metallpulver och bindemedel in i en permanentformen. Detaljen värmebehandlas i två steg. Först evaporeras bindemedlet och i nästa steg sintra metallpulvret.

Metoden är även känd som Metal Injection Moulding eller kort och gott MIM.

Fördelar

Lämpligt för komplicerat gods • Mycket god repeterbarhet samt dimensions- och formnogranhet

Nackdelar

Klarar bara detaljer upp till tiondels kilo

Lämplig seriestorlek

1.000 - uppåt

Material

Lämpliga för handformning

Offertförfrågan

Järn

Gråjärn • Vitjärm • Aducerjärn • Segjärn • SIMO • Ni-resist

Stål

Olegerat • Låglegerat • Höglegerat • Superlegerat • Rostfritt • Hastelloy